www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. 68 374 05 05

Dokumenty do pobrania

Nazwa

Pliki do pobrania

SILVER KLEJ DO PŁYTEK 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SILVER
2) SILVER KARTA CHARAKTERYSTYKI
3) SILVER KARTA TECHNICZNA
NORMAL KLEJ DO PŁYTEK 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NORMAL
2) NORMAL KARTA CHARAKTERYSTYKI
3) NORMAL KLEJ DO PŁYTEK
DOCIEPLENIE KLE KSU-SDB, KS-SDB, TYNK AKRYLOWY, TYNK SILIKONOWY 1) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ETICS.01.2018
2) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ETICS.02.2018
3) KARTA TECHNICZNA KLEJ UNIWERSALNY KSU-SDB
4) KARTA TECHNICZNA KLEJ DO STYROPIANU
5) KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ UNIWERSALNY KSU-SDB I KSU-SDB2
6) KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ DO STYROPIANU KS-SDB
7) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
8) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI ZAŁĄCZNIK
9) ARCHIWUM KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI STR 1
10) ARCHIWUM CERTYFIKAT ZAKŁADOWJ KONTROLI PRODUKCJI STR 1
11) ARCHIWUM CERTFIKAT ZAKŁADOWJ KONTROLI PRODUKCJI STR 2
ZAPRAWA WYRÓWNUJACA ZW-04 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA WYRÓWNUJACA
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
3) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
ZAPRAWA MURARSKA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA MURARSKA
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA MURARSKA CEMIX
3) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA MURARSKA 17
ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SLIKATÓW 1) ZAŁĄCZNIK DO CERTYIKATU
2) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA CEMIX
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA CEMIX
4) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
5) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
6) ARCHIWUM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
7) ARCHIWUM CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ZAPRAWA POSADZKOWA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA POSADZKOWA
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA POSADZKOWAu
3) KARTA TECHNICZNA ZAPRAA POSADZKOWA
BETON KONSTRUKCYJNY 1) KARTA TECHNICZNA BETON KONSTRUKCYJNY
2) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WAŻNA OD 01,02,2017
3) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WAZNA OD 01,02,2017
4) BETON KONSTRUKCYJNY KARTA CHARAKTERYSTYKI
5) ARCHIWUM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WAŻNA DO 31,12,2016 (2)
6) ARCHIWUM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WAŻNA DO 31,12,2016
ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU 1) ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
2) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU
4) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU
5) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
6) ARCHIWUM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
7) ARCHIWUM CETYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
8) ARCHIWUM CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI ZAŁĄCZNIK
ZAPRAWA TYNKARSKA 1) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA TYNKARSKA
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA TYNKARSKA
3) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA TYNKARSKA
4) ARCHIWUM DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WAŻNA DO 31,12,2016
ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA (2)
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA
3) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA
WYLEWKA BETONOWA B25 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYLEWKA BETONOWA B25
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI WYLEWKA BETONOWA B25