www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. + 48 501 661 367

Zaprawa tynkarska CEmix

Opakowanie: 25 kg
Paleta: 48 szt /1200 kg

Zaprawa tynkarska CEmix jest mineralnym cementowo-wapiennym tynkiem do zastosowania wewnątrz i zewnątrz. Można z niej uzyskać podkład tynkarski oraz tynk nawierzchniowy. Zaprawa Tynkarska CEmix jest doskonałym podkładem pod tynki akrylowe i mineralne. Dzięki specjalnie dobranym składnikom zaprawa posiada doskonałe właściwości robocze. Doceniana przez wykonawców.

DANE TECHNICZNE
Absorpcja wody W0 Reakcja na ogień A1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ]: <70 Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach <15%
Przyczepność >0,1, FP:B Trwałość: spadek wytrzymałości na ściskanie <55%
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0,83 W/mK Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki
Pobierz dokumenty

WYDAJNOŚĆ:
Obrzutka – ok. 10 m2 z worka Zaprawy Tynkarskiej (25 kg) przy grubości warstwy 2mm
Narzut – ok. 1,66 m2 z worka Zaprawy Tynkarskiej (25 kg) przy grubości warstwy 10mm