www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. + 48 501 661 367

Dokumenty do pobrania

Nazwa

Pliki do pobrania

SILVER KLEJ DO PŁYTEK 1) DEKLARACJA ZGODNOŚCI SILVER
2) SILVER KARTA CHARAKTERYSTYKI
3) SILVER KARTA TECHNICZNA
NORMAL KLEJ DO PŁYTEK 1) DEKLARACJA ZGODNOŚCI NORMAL
2) NORMAL KARTA CHARAKTERYSTYKI
3) NORMAL KLEJ DO PŁYTEK
DOCIEPLENIE KLE KSU-SDB, KS-SDB, TYNK AKRYLOWY, TYNK SILIKONOWY 1) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ETICS.01.2018
2) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ETICS.02.2018
3) KARTA TECHNICZNA KLEJ UNIWERSALNY KSU-SDB
4) KARTA TECHNICZNA KLEJ DO STYROPIANU
5) KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ UNIWERSALNY KSU-SDB I KSU-SDB2
6) KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ DO STYROPIANU KS-SDB
7) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
8) CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI ZAŁĄCZNIK
9) ARCHIWUM KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI STR 1
10) ARCHIWUM CERTYFIKAT ZAKŁADOWJ KONTROLI PRODUKCJI STR 1
11) ARCHIWUM CERTFIKAT ZAKŁADOWJ KONTROLI PRODUKCJI STR 2
ZAPRAWA WYRÓWNUJACA ZW-04 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/ZW/2013
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
3) KARTA TECHNICZNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
ZAPRAWA MURARSKA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 06/MUR/2018
2) KARTA TECHNICZNA
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
4) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 06/MUR/2019
5) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 06/MUR/2019/20
6) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 06/MUR/2020
ZAPRAWA MURARSKA M10 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/M10/2019
2) CERTYFIKAT MURARSKA M1020191015
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI M10
4) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/M10/2020
ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SLIKATÓW 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 05/CIEŃ/2020
2) CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
3) KARTA TECHNICZNA
4) KARTA CHARAKTERYSTYKI
ZAPRAWA POSADZKOWA 1) DEKLARACJA (DWU) 01/POS/2015
2) KARTA TECHNICZNA
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
4) DEKLARACJA (DWU) NR 04/POS/2017/2
BETON KONSTRUKCYJNY 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 02/BK/2017/2
2) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 01/BK/2017/2
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
4) KARTA TECHNICZNA
ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 01/KLIN/2018
2) KARTA TECHNICZNA
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
ZAPRAWA TYNKARSKA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 02/TYN/2021
2) KARTA TECHNICZNA
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
4) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 02/TYN/2021 (archiwum)
ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 01/MASZ/2017
2) KARTA TECHNICZNA
3) KARTA CHARAKTERYSTYKI
WYLEWKA BETONOWA B25 1) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/BET/2018
2) KARTA CHARAKTERYSTYKI WYLEWKA BETONOWA B25