www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. + 48 501 661 367

Zaprawa do klinkieru CEmix

Opakowanie: 25 kg
Paleta: 48 szt /1200 kg

Zaprawa do klinkieru CEmix przeznaczona jest do murowania i spoinowania ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, elewacyjnych oraz kominów i ogrodzeń z cegły klinkierowej. Zaprawa jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, po rozrobieniu z wodą gotową do użycia w kolorze szarym i grafitowym.
Charakteryzuje się dobrą urabialnością i przyczepnością do podłoża. Po stwardnieniu dzięki małej nasiąkliwości i dobrej paroprzepuszczalności w znacznym stopniu ogranicza powstawanie wykwitów solnych. Produkt certyfikowany nr 2310-CPR-457.

DANE TECHNICZNE
Wytrzymałości na ściskanie M10 Współczynnik ciepła, λ W/m*K 1,17
Wytrzymałość spoiny >0,15 N/ mm² Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach <5%
Zawartość chlorków <0,1% <0,1% Trwałość: spadek wytrzymałości na zginanie <20%
Przepuszczalność pary wodnej 15/35 Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki
Absorpcja wody <0,1 kg/ m²*min0,5
Pobierz dokumenty

WYDAJNOŚĆ:
Ok. 2kg/dm²