www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. + 48 501 661 367

Zaprawa murarska CEmix

Opakowanie: 25 kg
Paleta: 48 szt /1200 kg

Zaprawa murarska CEmix jest najwyższej jakości wyrobem klasy M5 o szerokim zastosowaniu. Przeznaczona jest do robót murarskich takich jak wznoszenie murów z cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych, bądź wapienno pisakowych. Nadaje się do murowania kondygnacji naziemnych oraz ścian piwnicy fundamentów. Doskonale nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE
Wytrzymałość spoiny > 0,15N/ mm² Przepuszczalność pary wodnej 15/35
Proporcje składników: cement/wapno/kruszywo 10/10/80 Współczynnik przewodzenia ciepła, λ W/m*K <12%
Zawartość chlorków <0,1% Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach <40%
Reakcja na ogień A1 Trwałość: spadek wytrzymałości na zginanie/substancje niebezpieczne Karta charakterystyki
Absorpcja wody <1,6 kg/ m²*min0,5
Pobierz dokumenty

WYDAJNOŚĆ:
25 Kg na 0,5;0,7 m2 muru grubości cegły, przy użyciu cegły pełnej, przy przyjęciu grubości spoiny 15 mm