www.cemix-zary.pl

ul. Wapienna 18/3, 68-200 Żary

tel. + 48 501 661 367

Zaprawa tynkarska maszynowa CEmix

Opakowanie: 25 kg
Paleta: 48 szt /1200 kg

Zaprawa tynkarska maszynowa CEmix jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynku. Nadaje się również do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Dzięki zastosowaniu specjalnych środków, polepszających plastyczność i zapewniających odpowiednie napowietrzanie zaprawy jest ona łatwo mieszająca się w agregacie. Zapewnia to bezproblemowy przepływ zaprawy przez instalację agregatu.

DANE TECHNICZNE
Absorpcja wody W0 Gęstość brutto w stanie suchym <1200 kg/ m³
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ] <70 Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach <15%
Przyczepność >0,1, FP:A Trwałość: spadek wytrzymałości na ściskanie <55%
Reakcja na ogień A1 Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ 0,38 W/m*K
Pobierz dokumenty

WYDAJNOŚĆ:
Obrzutka – ok.10m2 z worka (25kg) przy grubości warstwy 2mm
Narzut – ok. 2,0m2 z worka (25kg) przy grubości warstwy 10mm